Четвер, 27.01.2022, 06:20
Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа №14"


Ласкаво просимо!
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Положення про шкільний сайт


ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНИЙ  САЙТ

   

 1. Загальні положення

  1.1.   Це  Положення розроблено з метою визначення вимог до організації і підтримки працездатності шкільного сайту, активного просування інформаційних і комунікаційних технологій в практику роботи школи.
Це положення визначає поняття, мету, завдання, вимоги, організацію діяльності шкільного сайту.

1.2. Це Положення може бути змінено і доповнено.
Сайт - інформаційний web-ресурс, який має чітко визначену закінчену смислове навантаження.     Розробник сайту - фізична особа або група фізичних осіб, які створили сайт і підтримують його працездатність і актуальність.
1.3.   Шкільний сайт (далі сайт) є шкільним публічним органом інформації, доступ до якого відкритий всім бажаючим. Створення і підтримка шкільного сайту є предметом діяльності з інформатизації шкільної адміністрації, педагогічного колективу, учнів і вихованців.

1.4. Сайт є одним з інструментів забезпечення навчальної і позаурочної діяльності школи.

 1.5. Сайт об'єднує процес збору, обробки, оформлення, публікації інформації з процесом інтерактивної комунікації. На сайті здається актуальний результат діяльності школи.

 

ІІ. Цілі і завдання шкільного сайту
2.1.   Мета: підтримка процесу інформатизації в школі шляхом розвитку  єдиного освітнього інформаційного простору освітньої установи; подання освітньої установи в Інтернет-співтоваристві, популяризація та підтримка освіти через Інтернет-ресурси.

2.1.     Завдання:

·        формувати прогресивний імідж школи;

·        забезпечити відкритість діяльності освітньої установи та висвітлення його діяльності в мережі Інтернет; систематичну інформованість учасників освітнього процесу про діяльність учбово-виховного комплексу;

·        створити умови для взаємодії всіх учасників освітнього процесу: педагогів, учнів і їх батьків, для мережевої взаємодії школи з іншими установами з пошуку рішень актуальних проблем освіти;

·        позитивно презентувати освітню установу - досягнення учнів і педагогічного колективу, особливості освітньої установи, історії його розвитку, реалізовані освітні програми, досягнення навчаються і педагогічного колективу та інше;

·        вносити якісні зміни у процес використання ІКТ в освітньому процесі, впроваджувати нові освітні технології в організацію навчального процесу;

·        підвищувати інтерес педагогів школи до активного використання ІКТ для вирішення завдань модернізації освіти;

·        стимулювати творчу активність педагогів і учнів;

·        змістовно наповнювати сайт школи, регулярне його оновлювати;

·        здійснювати обмін педагогічним досвідом і демонстрацію досягнень учнів і вчителів школи;

·        розвивати творчі ініціативи по створенню інформаційно-освітніх ресурсів у школярів.

 

ІІІ. Вимоги до змісту сайту

     Структура сайту є рухомий і визначається пріоритетними завданнями освітньої установи:

3.1. Інформація про школу:

- Історична довідка про школі

- Місце розташування та історія міста, де знаходиться освітня установа

- Школа сьогодні

- Напрямки роботи школи

- Режим роботи освітньої установи

- Розклад навчальних занять

- Розклад елективних курсів

- Розклад роботи дитячих об ’ єднань

3.2. Новини

Розкривають останні події, які відбулися в школі, в житті учнів і вчителів (оновлюється не рідше ніж 1 раз на два тижні).

3.3. Розділ «нормативно-правове забезпечення»

- Статут  навчально-виховного комплексу

- Публічне звернення директора

- Програма розвитку

- Освітня програма

- План роботи школи на навчальний рік

- Програми факультативних курсів

- Програми об'єднань (додаткова освіта дітей)

- Локальні акти, що регламентують діяльність школи (у т. ч. положення про порядок прийому і відрахування дітей освітня установа).

3.4. Педагогічні кадри

- Адміністрація НВК «Ліцей-школа № 14»

- Соціально-психологічна служба

- Методичне об’єднання вчителів початкових класів

- Методичне об’єднання вчителів природно-математичного циклу

      - Методичне об’єднання вчителів гуманітарного циклу

      - Методичне об’єднання вчителів загально-розвиваючого циклу

       - Класні керівники

3.5. Методична робота

- структура

- досвід

- семінари, методичні об ’ єднання, майстер-класи

- олімпіади, конкурси

- методичні розробки

- фотогалерея

3.6. Виховна робота

- структура

- досвід

- семінари, майстер-класи

- конкурси

- методичні розробки

- фотогалерея

3.7. Консультація психолога

3.8. Розділ листів і звернень до адміністрації
Служить для особистого зв'язку з адміністрацією школи:
- Прізвище, ім'я, по батькові працівника адміністрації навчального закладу
- Телефон для зв'язку

- e-mail

3.9. Розділ досягнень учнів і вчителів школи

     Містить інформацію про перемоги в різних конкурсах, олімпіадах, змаганнях шкільного, міського, обласного, Всеукраїнського рівнів.
     На шкільному сайті не допускається розміщення протиправної інформації та інформації, що не має відношення до діяльності школи і освіти. А також при наявності розбіжностей між одними й тими ж даними в різних розділах сайту і елементах його оформлення.

3.9. До розміщення на шкільному сайті заборонені:
• Інформаційні матеріали, які містять заклики до насильства і насильницької зміни основ конституційного ладу, що розпалюють соціальну, расову, міжнаціональну і релігійну ворожнечу;
• Інформаційні матеріали, які зачіпають честь, гідність та ділову репутацію громадян, організацій, установ;
• Інформаційні матеріали, що містять пропаганду насильства, сексу, наркоманії, екстремістських релігійних і політичних ідей;
• Будь-які види реклами, метою якої є отримання прибутку іншими організаціями і установами;

• Інші інформаційні матеріали, заборонені до публікації законодавством України.
• У текстової інформації шкільного сайту не повинно бути граматичних і орфографічних помилок.


ІУ. Організація діяльності сайту

4.1. Керівник школи є адміністратором сайту, який несе відповідальність за вирішення питань про розміщення інформації про видалення і оновлення застарілої інформації, володіє правом вето на публікацію будь-якої інформації на сайті, контролює і регулює роботу редактора сайту. Адміністратор сайту здійснює консультування осіб, відповідальних за надання інформації щодо реалізації концептуальних рішень і поточних проблем, пов'язаних з інформаційним наповненням і актуалізацією інформаційного ресурсу. Порядок супроводу і оновлення сайту визначається адміністратором, за фактом наявності матеріалів, в можливо короткий період, що не порушує основну діяльність.
4.2. Керівник школи призначає технічного редактора, який веде збір, обробку та публікацію інформації на сайті, редагує інформаційні матеріали, санкціонує розміщення інформаційних матеріалів на сайті, може створювати мережу кореспондентів, оформляє новинні статті та інші інформаційні матеріали для сайту, своєчасно розміщує інформацію на сайті. 
4.3. Заступники керівника школи, представники органів самоврядування школи та інші відповідальні особи за закріплені за ними напрями  в рамках посадових обов'язків відповідають за змістовне наповнення шкільного сайту (збір і первинна обробка інформації). За кожним розділом  Сайту (інформаційно-ресурсному компоненту) можуть бути визначені відповідальні за збір і надання відповідної інформації. Перелік обов'язково наданої інформації і виникнення у зв'язку з цим зон  відповідальності підрозділів затверджується наказом директора школи. 
4.4. Інформація, готова для розміщення на сайті, надається в електронному вигляді адміністратору сайту або технічному редактору, який оперативно забезпечує її розміщення в відповідному розділі сайту. Якщо інформація має специфіку шкільного предмета, то вона розміщується відповідним учителем. У порядку винятку  текстова інформація може бути надана в рукописному вигляді без помилок і виправлень, графічна - у вигляді фотографій, схем, креслень. Інформація не відповідає формату сайту і суперечить положенню про шкільний сайт, його правилами або здоровому глузду, не розміщується на сайті без будь-яких пояснень.

4.5. До виконання робіт за наданою інформацією можуть бути залучені всі учасники навчально-виховного процесу. Правильність інформації наданої педагогами для розміщення на сайті школи підтверджується самими педагогами, а в разі розбіжності її з реально існуючою інформацією, відповідальність покладається на педагога , який її презентував.
4.6. Оновлення сайту проводиться не рідше двох разів на місяць. Розділ «Новини» поповнюється (за можливостю) не рідше одного разу на тиждень.
При порушенні п. 3.9. цього Положення відповідна особа може бути притягнута до адміністративної або кримінальної відповідальності згідно з чинним законодавством.

4.7.  Директор школи залучає до роботи над сайтом технічного спеціаліста, який проектує і створює структуру сайту; його технічне виконання; розміщення в мережі; підтримку функціонування.

4.8. Для спеціаліста обслуговуючого сайт передбачається певна технологічну послідовність:

- Розробка проекту:

• вихідні дані;

• аналіз існуючих аналогів в Інтернет;

• розробка концепції сайту;

• розробка плану заходів щодо просування сайту.

-         Проектування інформаційного забезпечення:

• склад розділів, тематика, темп оновлення;

• методологія оновлення даних.

-         Розробка сайту:

• Дизайн-проект;

• Створення та оптимізація графічної концепції;

• Створення та оптимізація навігаційної концепції.

- Інформаційне наповнення:

- Запуск сайту.

- Перехід до експлуатації.

- Підтримка та супровід сайту

Поточні зміни структури сайту можуть здійснюватися технічним спеціалістом. Зміни, що носять концептуальний характер.

Дизайн сайту повинен відповідати цілям, завданням, структурі та змісту шкільного сайту, а також критеріям технологічності, функціональності та оригінальності.
4.9.      Критерії технологічності:

• швидкість завантаження сторінок сайту;

• оптимальний необхідний обсяг інформаційного ресурсу для розміщення матеріалів. 
Критерії функціональності:

• дизайн сайту повинен бути зручний для навігації;

• доступність інформації сайту;
• стилістична витриманість (однаковість) дизайну і навігації першої і сторінок

наступних рівнів;

• читаність застосованих шрифтів;

• різноманітність інформації, адресованій різним категоріям користувачів


У. Фінансування, матеріально-технічне забезпечення

        Фінансування створення і підтримки шкільного сайту здійснюється за рахунок позабюджетних джерел і спонсорів.

 

Календар
«  Січень 2022  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31
Корисні посилання


Copyright MyCorp © 2022
Створити безкоштовний сайт на uCoz