П`ятниця, 24.09.2021, 00:06
Маріупольський навчально-виховний комплекс "Ліцей-школа №14"


Ласкаво просимо!
Статистика


Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Положення про наукове товариство ліцеїстів "Пошук"

 

ПОЛОЖЕННЯ

ПРО НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО ЛІЦЕЇСТІВ «ПОШУК»

НВК «ЛІЦЕЙ-ШКОЛА № 14»

 

І. Загальні положення

1.1. Наукове товариство ліцеїстів «Пошук» навчально-виховного комплексу управління освіти Маріупольської міської ради (далі – НТЛ) – добровільне, творче об’єднання учнівської молоді, яке забезпечує її інтелектуальний і духовний розвиток, підготовку для активної діяльності в галузі науки та сприяє самовизначенню в майбутній професії.

НТЛ залучає учнівську молодь до систематичної науково-дослідницької, експериментальної, конструкторської винахідницької діяльності з історії та філології, географії та екології, фізики та біології, економіки та інформатики тощо.

Головними завданнями НТЛ є:

-         створення умов для творчого самовдосконалення ліцеїстів;

-         здійснення організаційного і методичного забезпечення заходів щодо виявлення, розвитку та підтримки  юних талантів та обдарувань;

-         залучення до науково-пошукової, дослідницької діяльності здібних учнів НВК «Ліцей-школа № 14», відповідно до їх інтересів;

-         формування вміння працювати з науковою, довідниковою літературою; формування культури дослідництва;

-          розширення   світогляду  учнів в галузях досягнень сучасної вітчизняної та зарубіжної науки;

-         сприяння додаткової освіті, професійному визначенню учнів шляхом залучення до науково-дослідницької діяльності;

-         пропаганда наукових досліджень учнівської молоді.

1.2. У своїй діяльності НТЛ керується чинним законодавством, Указом Президента України  «Про заходи щодо розвитку системи виявлення та підтримки обдарованих і талановитих дітей та молоді» від 30.09.2010 р. № 927, наказом Міністерства освіти України «Про організаційно-педагогічне керівництво та науково-методичне забезпечення діяльності Малої академії наук України» від 09.09.96 р. № 295, Постановами  Кабінету Міністрів  «Про затвердження Положення про позашкільний навчальний заклад» від  26.01.94 р. № 45,  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» від 14.01.2004 р., «Про створення освітнього комплексу – школа ВНЗ» від 24.06.96 р. № 300, наказом Міністерства освіти України «Про затвердження Положення про позашкільний навчальний заклад» від 22.02.1994 р. № 45,  нормативними договори «Угода між Маріупольським державним гуманітарним університетом та навчально-виховним комплексом «Ліцей-школа № 14» від 05.10.05 р, «Договір механіко-металургійного технікуму ПДТУ та НВК «Ліцей-школа № 14» про співробітництво» від 27.04. 10 р., «Договір про співробітництво між ПАТ «МК «АЗОВСТАЛЬ», Приазовським державним технічним  університетом та навчально-виховним комплексом «Ліцей-школа № 14» № 172/1294  від 13.05.11 року, концепціями та програмами «Концепція регіональної стратегії підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року, «Обласна цільова програма підтримки та розвитку дитячої обдарованості на період до 2020 року «Надія Донеччини», Положенням про Малу академію наук і наукові товариства учнів України, затвердженого наказом Міністерства освіти України від 11.02.94 № 35.

1.3. НТЛ створюється на базі навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа № 14» як клуб науково-дослідницького напрямку діяльності.

 

ІІ. Структура та організаційні принципи  діяльності  НТЛ

2.1.         НТЛ є самостійним формуванням, складається з суспільно-гуманітарного та природно-математичного відділень. Основою наукового товариства є первинні осередки – секції, ліцейські клуби з одного або декілька видів діяльності, які діють на підставі своїх статутів, якими керуються у повсякденній діяльності. Секції суспільно-гуманітарного та природно-математичного відділень створюються  з урахуванням відповідних умов, необхідної матеріально-технічної бази, педагогічних та наукових кадрів. Суспільно-гуманітарне відділення складають секції української мови та літератури, зарубіжної  літератури, журналістики, англійської філології, історії та правознавства. Природничо-математичне відділення  складають секції фізики інформатики біології та медицини географії економіки психології.

2.2.         НТЛ  об’єднує учнів 8-11 класів закладу – понад 100 членів. Ініціаторами  і  організаторами   НТЛ   є адміністрація та педагоги закладу.

2.3.         Керівним органом НТЛ  є координаційна Рада НТЛ у складі директора ліцею, заступника директора з науково-методичної роботи, наукового керівника НТЛ «Пошук»,  наукових   керівників  –  педагогів   -  предметників.  Голова та склад Ради затверджується наказом директора, за поданням наукового керівника товариства ліцеїстів НВК «Ліцей-школа № 14». Засідання Ради проводиться раз на місяць

2.4.         Вищим органом НТЛ є збори, що проводяться 2 рази на рік. Голова Ради НТУ складає план роботи на навчальний рік, який затверджується на загальних зборах.

2.5.         Рада НТУ займається організацією роботи секцій, створює і поповнює шкільний банк обдарованих, організовує співпрацю Ради і секцій НТУ з факультетами і кафедрами ВНЗ, зі студентським науковим товариством, інформує членів НТУ про результати роботи.

2.6.         Координацію співпраці НТЛ із структурними підрозділами здійснює заступник директора ліцею з науково-методичної роботи.

2.7.    Координатори від секцій, вчителі-предметники проводять консультативну роботу серед учнів, залучають до індивідуальної і групової роботи з обдарованими учнями викладачів ВНЗ, залучають учнів певних профілів навчання до участі в олімпіадах, конкурсах, конференціях, турнірах, які проводяться в НВК «Ліцей-школа № 14» і науковим товариством ліцеїстів.

2.8.         Рада НТУ клопоче перед адміністрацією закладу про заохочення ліцеїстів НВК «Ліцей-школа № 14» за отримані результати науково-дослідницької  діяльності та їх наукових керівників.

2.9.         Рада НТУ звітує про результати роботи перед  директором ліцею, загальними зборами НТЛ.

 

ІІІ. Організація навчально-виховного процесу у НТЛ

3.1. Навчально-виховний процес у НТЛ здійснюється за навчальними планами і програмами, які розробляються педагогами, узгоджуються радою наукового товариства та затверджуються директором ліцею.

         Програмами і планами передбачаються:

проведення занять загально розвиваючого напрямку;

надання додаткової освіти в різних галузях науки;

колективна та індивідуальна роботи з обдарованими дітьми.

3.2. Адміністрація, педагоги ліцею забезпечують умови для розвитку мережі гуртків, секцій, клубів, відповідають за якісний стан навчально-виховної роботи, проводять масові заходи з учнями.

3.3. НТЛ може організовувати свою діяльність у формі:

         регулярної роботи наукових гуртків, секцій, клубів юних дослідників, які працюють протягом року при ліцеї;

         індивідуальної роботи під керівництвом вчителів та викладачів ВНЗ на базі ліцею;

         колективної роботи творчих груп учнів під керівництвом вчителів та викладачів ВНЗ на базі ліцею;

         конференцій, зльотів і конкурсів - виставок творчих робіт.

Індивідуальна робота з учнями;

         консультації  вчителів та  викладачів щодо  розробки тем дослідницьких та творчих робіт, консультативної допомоги при їх написанні;

спільної підготовки  та проведення  вчителями предметних тижнів;

участі в олімпіадах, науково-практичних конференцій, предметних конкурсах;

участі в роботі обласної очно - заочної школи  «Ерудит».

 

ІV. Права та обов’язки членів НТЛ 

4.1. Прийом до наукового товариства ліцеїстів проводиться на підставі  рекомендацій вчителів - предметників та заяви учня.

4.2. Членами НТЛ є обдаровані учні 8-11 класів, які займаються науково-дослідною роботою, беруть активну участь в олімпіадах, вікторинах, конкурсах, турнірах, інтелектуальних змаганнях.

4.3. Члени НТУ  мають право:

- обирати будь-яку форму виконання наукової роботи (доповідь, тези доповіді, наукова стаття, науковий звіт, реферат, монографія);       

- отримати необхідну консультацію у свого керівника;

-  мати індивідуальний графік занять, консультацій;

-  отримати рецензію на написану роботу;

-  виступити з остаточним варіантом наукової роботи чи рефератом на конференції;

  -  при одержанні високої оцінки за науково-пошукову, дослідницьку діяльність, учень отримує додатковий бал з навчального предмета, з яким пов’язана тема його роботи;

-  подати роботу, що отримала високий бал, на конкурс МАН;

  - користуватися фондами бібліотеки НВК «Ліцей-школа № 14», Приазовського державного технічного університету, Маріупольського державного університету ;

- право виходу з наукового товариства.

4.4. Члени НТЛ зобов’язані :

- постійно вдосконалювати свої знання;

- брати активну участь у роботі гуртків, секцій, клубів, в олімпіадах, конкурсах, виставках, конференціях;

- оволодівати навичками науково-дослідницької роботи; дотримуватися вимог щодо написання, оформлення, захисту науково-дослідницьких, творчо-пошукових робіт;

- пропаганду вати серед школярів наукові та технічні знання, досягнення науки і техніки;

- допомагати учнівським колективам у проведенні конкурсів знавців, олімпіад, виставок, наукових конференцій тощо;

- дотримуватись дисципліни, виконання громадських доручень є добровільним.

4.5. З моменту закінчення навчально-виховного комплексу «Ліцей-школа № 14» членство  в НТЛ  автоматично  припиняється, переможці та призери обласних, Всеукраїнських науково-практичних конференцій, олімпіад, предметних конкурсів мають право бути занесеним у Золотий фонд НВК «Ліцей-школа № 14».

 

V. Відповідальність

5.1. Рада НТЛ несе відповідальність за своєчасне проведення всіх заходів, згідно плану роботи, затвердженого директором НВК «Ліцей-школа № 14».

5.2. Рада НТЛ  несе відповідальність за збереження шкільного  майна відповідно до діючого законодавства.

5.3. Голова ради НТЛ відповідає за виконання завдань, передбачених цим Положенням.

Календар
«  Вересень 2021  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Корисні посилання


Copyright MyCorp © 2021
Створити безкоштовний сайт на uCoz